Ger Wouters

Weblog
Ger Wouters

zaterdag 17 juli 2010, 9.15 uur – Ger
Categorie: Actie, Schijndel

SP-Schijndel: verzet je tegen diftar

Afgelopen week verscheen in de lokale pers en op de site van SP-Schijndel een oproep om in verzet te komen tegen het raadsbesluit om afval vanaf volgend jaar te gaan ophalen volgens het diftar systeem. Je mag dan je kliko nog maar een keer in de 7 weken aan straat zetten voor het basistarief, vaker naar buiten = meer betalen.

Kortom: een duurder en slechtere manier van afval ophalen door de gemeente.

Ruud Merks (raadslid) heeft het initiatief genomen om mensen die het ook niet eens zijn met de invoering van diftar te vragen zich bij hem te melden om daarna samen te overleggen hoe diftar het best gestopt kan worden. Merks: diftar stoppen, het liefst voordat het is ingevoerd!

Hieronder de tekst van de actie oproep op SP-Schijndel:

Diftar? bezint eer ge begint

13-07-2010 • Oproep: Diftar? Bezint eer ge begint!!! Kom in actie. (voor het te laat is.)

Met een mooie folder proberen burgemeester en wethouders de Schijndelse mensen te overtuigen dat het goed is om in Schijndel diftar in te voeren. De SP was en is geen voorstander van diftar. In de raadsvergadering heeft de SP fractie er niet mee ingestemd. Want wat goed is, moet je goed laten en niet vervangen door een systeem dat duurder is en minder goed.. En diftar is duurder en minder goed.
Ruud Merks: Kom met ons in actie, meldt u bij mij.

Onverantwoord, zo weinig ophalen van de kliko

Het is onverantwoord om de kliko’s niet meer elke week op te halen. Veel mensen zullen veel duurder uit zijn dan nu. Maar wat ook belangrijk is, is de gezondheid. De schimmels die ontstaan uit het keukenafval zijn zeer slecht voor de gezondheid van mensen. Voor de eigenaar van de kliko en voor de mensen die achter de vuilniswagen lopen ook. Nu kunnen we het keukenafval nog in de kliko doen die aan de beurt is om opgehaald te worden. Maar dankzij machtspolitiek is diftar zonder argumenten er toch doorheen gedrukt.

Wilt u ook iets doen?

De SP wil graag samen met U in actie komen om het invoeren van diftar alsnog af te blazen. Denk en help mee.

U kunt hiervoor contact opnemen met,
Ruud Merks, Biezenstraat 18, 5482 DD. Mail: R.Merks@home.nl. Of U kunt ’s avonds na 19.30 uur bellen 5476008

Zie ook:

RSS-feed Schijndel RSS 2.0

woensdag 30 juni 2010, 15.23 uur – Ger
Categorie: Actie, Familie

Afscheid van de postzegels

Toen ons Willemke stierf en het huis uitgeruimd moest worden, heb ik me ontfermd over de postzegels die ons vader met veel toewijding en liefde had verzameld. Hij had geen bijzondere of extra dure exemplaren.

Zelf had ik me nooit gezien als iemand die er plezier in kon hebben om zich met postzegels bezig te houden. Maar om de verzameling van ons Willemke niet te stoppen, heb ik me wel geabonneerd op de jaarcollecties van toen nog de PTT.

Vandaag heb ik de abonnementen op de jaarcollectie per onmiddellijk opgezegd. PTT is al langer meer en de manier waarop KPN met haar postbodes omgaat stuit mij zwaar tegen de borst. 11.000  hard werkende mensen hebben afgelopen weekeinde hun ontslag gekregen.

En dan las ik gisteren in de krant dat een van de hotemetoten van TNT vindt dat de postzegels duurder moeten worden om de service te kunnen handhaven.

Welke service met 11.000 postbodes minder? Nee, zo’n organisatie ga ik niet sponsoren door jaarlijks alle postzegels te kopen, postzegels die niet gebruikt worden.

Ik gun deze TNT niet een extra mogelijkheid om waardeloos papier te bedrukken en dit duur te verkopen zonder enige tegenprestatie. Als ze nou fatsoenlijk met hun personeel waren omgegaan….

En de postzegels van ons Willemke? Daar heb ik al een andere bestemming voor gevonden, zodat die albums niet meer in de weg staan.

zondag 20 juni 2010, 6.50 uur – Ger
Categorie: Actie, Algemeen

Onjuiste informatie over AOW-akkoord

Onderstaande tekst kreeg ik over de mail van Paul Ulebelt

Vlak voor de verkiezingen is er een AOW-akkoord gesloten tussen de vakbonden en werkgeversorganisatie VNO-NCW. De SP is niet blij met de inhoud van het akkoord. Het akkoord dat de bonden sloten is nog slechter dan het akkoord dat het vorige kabinet op tafel legde. Destijds protesteerde de vakbond nog tegen dat compromis.

De FNV presenteert het inmiddels bereikte akkoord als een mogelijkheid om toch met 65 met AOW te gaan. Zij stellen daarbij dat de uitkering in koopkracht gelijk is aan de AOW-uitkering nu. De korting van 6,5% en later 13% op de AOW-uitkering wordt gecompenseerd door het welvaartsvast maken van de AOW-uitkering. Wat ze er niet bij zeggen is dat die compensatie betaald wordt uit het afschaffen van de fiscale ouderenkorting en het afschaffen van de AOW-tegemoetkoming. Die tegemoetkoming is ingevoerd om de koopkracht van de AOW op peil te houden. Dat is natuurlijk niet erg netjes; de compensatie is een sigaar uit eigen doos.

Ook als het om de pensioenen gaat heeft de FNV-top zich laten inpakken door de werkgevers. Jongerius ging akkoord met hun wens om de premies voor pensioenen niet meer te laten stijgen. Dat betekent dat de pensioenpot niet meer groeit ten laste van werkgevers. Nu betalen werkgevers gemiddeld tweederde van de pensioenpremie. Werknemers een derde. Werkgevers zitten op rozen. Wat er in de toekomst ook gaat gebeuren: hun kosten voor pensioen blijven constant. Zij betalen een vast bedrag en zijn er verder vanaf. Als de premies voor werkgevers niet meer mogen stijgen kunnen alleen nog de pensioenen omlaag. Samen met de verhoogde AOW-leeftijd gaat dit de toekomstige gepensioneerden tienduizenden euro’s kosten.

De FNV-top heeft zich op meer punten laten inpakken. Bij goedkeuring van het akkoord worden de beleggingsrisico’s van de pensioenfondsen niet meer gezamenlijk gedragen door werkgevers, werknemers en gepensioneerden. Tot nog toe werden de lusten en lasten van het internationaal geroemde pensioenstelsel door werkgevers, werknemers en gepensioneerden gedragen. In goede tijden kregen werkgevers en werknemers lager premies en gepensioneerden betere pensioenen. In slechte tijden gingen de premies omhoog en de prijscompensatie voor gepensioneerden omlaag. Het akkoord maakt daar een einde aan. Het risico verdwijnt voor de werkgevers. Gevolg is dat werknemers en gepensioneerden alle klappen moeten opvangen. Veel onzekerheid in een stelsel dat juist door risicospreiding succesvol was.

Het akkoord tussen FNV en VNO NCW over verhoging van de AOW en pensioenleeftijd is een slechter plan dan het vorig kabinet presenteerde, en het legt de rekening van de crisis eenzijdig bij de werknemers en de gepensioneerden. Gelukkig hebben we de leden van de vakbonden, 鮠hun referendum, nog.

Met vriendelijke groet,

Paul Ulenbelt,
Tweede Kamerlid SP

Ps als lid van FNV Bondgenoten ga ik tegen stemmen

woensdag 16 juni 2010, 5.10 uur – Ger
Categorie: Actie, Algemeen

XminY heeft 600 nieuwe donateurs nodig om te overleven

ONderstaand bericht neem ik graag op in dit blog, want XminY is een beweging die het waard”is te steunen, wij doen dat al jaren.
Solidariteitsfonds XminY dreigt financieel in de problemen te komen. Al meer dan 40 jaar financiert XminY actiegroepen en sociale bewegingen. Zowel in West- en Oost-Europa, het Midden Oosten, Azië, de VS, Afrika en in Latijns Amerika steunt en financiert XminY allerlei verschillende groepen die strijden voor een eerlijke, rechtvaardige, verdraagzame en schone wereld. Maar nu heeft XminY zelf dringend steun nodig.

Wat is XminY?

XminY is een uniek actiefonds en zorgt voor financiële ondersteuning voor actiegroepen en sociale bewegingen wereldwijd. Dit zijn groepen en bewegingen die zich inzetten voor structurele economische, politieke en maatschappelijke veranderingen, vanuit de gedachte dat een andere wereld mogelijk en noodzakelijk is. XminY heeft in haar meer dan 40-jarig bestaan altijd een kritisch en eigenwijs karakter behouden.
XminY krijgt haar inkomsten uit donaties van particulieren en kan daardoor een kritische en onafhankelijke koers varen zonder enige bemoeienis van overheden of bedrijfsleven.  Per jaar steunt XminY tussen de 150 en 200 groepen. Het gaat om groepen en organisaties die zich inzetten voor bijvoorbeeld de positie van migranten, rechten van seksuele minderheden, antiracisme, landrechten, betere arbeidsomstandigheden, demilitarisering, milieu, klimaat en een eerlijke verdeling van de welvaart. Kenmerkend voor de door XminY gesteunde projecten is de kritiek op het huidige systeem en het plaatsen van mens,  dier en natuur boven economische belangen.
De projecten variëren van Poolse inwoners die een snelweg door hun natuurgebied proberen tegen te houden tot initiatieven van vredesactivisten in het Midden-Oosten. Of van Chinese arbeiders die strijden voor betere werkomstandigheden tot inheemse groepen in Latijns Amerika die hun leefgebied willen behouden tegen de oprukkende industrieën.
(meer…)
donderdag 3 juni 2010, 13.54 uur – Ger
Categorie: Actie, Algemeen

SP: grote schoonmaak bij ABN/Amro nodig

De banken die met enorme hoeveelheden geld overeind zijn gehouden, betalen nauwelijks mee aan het oplossen van de crisis die zij voor een deel mede veroorzaakt hebben. DAT MOET ANDERS! In Amersfoort voegde de SP het woord bij de daad:

YouTube voorvertoningsafbeelding

zie ook de reportage van DeStadAmersfoort.nl hieronder:
(meer…)

zondag 30 mei 2010, 7.11 uur – Ger
Categorie: Actie

ROOD-clip voor goede stufi

Stem voor je Stufi

YouTube voorvertoningsafbeelding
ROOD lanceert de videoclip van ‘stem voor je stufi’. Het nummer is gemaakt door Michael J., Peggy Lou en Maaike, die net zoals ROOD bang zijn dat jongeren de rekening van de crisis gaan betalen.

SP over basisbeur en stufi:

Investeer in onderwijs: de basisbeurs moet blijven

We gaan niet morrelen aan de studiefinanciering en de basisbeurs. De toegankelijkheid voor studenten moet je niet verslechteren maar verbeteren. Een nieuw leenstelsel is niet in het belang van scholieren en studenten. Die moet je niet met een schuld opzadelen maar een vak leren. Het collegegeld mag niet extra verhoogd worden. MBO’ers krijgen net als HBO’ers een ov-jaarkaart.

SP-campagnesite

woensdag 19 mei 2010, 6.47 uur – Ger
Categorie: Actie, Schijndel

Goede actie SP-schijndel voor ouderen, gehandicapten, chronisch zieken en arbeidsongeschikten

Ik werd gisteren aangenaam verrast toen ik op de afdelingssite een artikel zag waarin aangekondigd wordt dat er extra spreekuren georganiseerd worden. Doel van deze spreekuren is om er voor te zorgen dat de beloofde compensatie voor het schrappen van aftrekposten voor ouderen, chronisch zieken en arbeidsongeschikten alsnog uitbetaald gaan worden aan wie er recht op heeft. Voor de mensen waar het om gaat ligt in veel gevallen nog €350,- per persoon per jaar te wachten op uitkering, om te beginnen in 2009 met terugwerkende kracht.

(meer…)

zondag 4 april 2010, 11.18 uur – Ger
Categorie: Actie, Algemeen, Boxtel, De SPartij, Schijndel

Postbodes tegen liberalisering postmarkt en voorbereiding congres SP

Gisteren was in Eindhoven een regio-conferentie van onze SP. Doel: voorbereiden van de verkiezingen in juni en aandacht vestigen op de actie tegen liberalisering van de postmarkt.

OP de actiekaart de eis tot een moratorium van de liberalisering van de postmarkt

In heel Europa zijn postbodes de liberalisering van de postmarkt zat. Daarom vindt er van 12 tot 15 april een Europese actieweek plaats met als inzet een moratorium op de liberalisering van de postmarkt. Wij hebben een heel grote actiekaart ondertekend, om zo de postbodes in actie een hart onder de riem te steken:

Hier tekente Tiny Koks de actiekaart

Emile Roemer bespreekt de actuele situatie. De bezuinigingen die aangekonidgd zijn, treffen over het algemeen de mensen die toch al slachtoffer van de crisis zijn en laten de veroorzakers buiten schot.

De noodzaak van de SP wordt weer duidelijk gemaakt, wij staan niet toe dat de zwaarste lasten op de zwakste schouders komen

de bezuinigingsvoorwstellen van de ambtelijke werkgroepen

Renske Leijten licht de totstandkoming van de kandidatenlijst toe

Renske Leijten licht de totstandkoming van de kandidatenlijst toe

Voorstel is dat Tonnie ook weer op de kandidatenlijst komt: op plaats 36

Ook uit Boxtel afgevaardigen naara de regio-conferentie

zondag 28 maart 2010, 13.16 uur – Ger
Categorie: Actie

Studiefinanciering moet blijven

Warm aanbevolen om mee te doen aan deze actie:

Actuiebanner Stufi moet blijven

Klik op bovenstaande poster, en teken de petitie

Geen bezuinigingen op onderwijs

25-03-2010 • Zo’n 200 studenten protesteerden op ‘t Plein in Den Haag tegen bezuinigingen op het onderwijs. SP-Kamerlid Jasper van Dijk sprak hen toe. SP-fractieleider Emile Roemer ging met de microfoon rond, en peilde de stemming onder de studenten.

Zie ook: Geen bezuinigingen op onderwijs (video)

* Teken de petitie op www.stufimoetblijven.nl

* Actueel nieuwsoverzicht /onderwijs

vrijdag 12 maart 2010, 17.47 uur – Ger
Categorie: Actie, Algemeen

Schoon genoeg !

Schoonmakers hebben er schoon genoeg van

1645437

Stuur een e-card en steun de schoonmakers

Al vier maanden vragen de schoonmakers netjes om vooruitgang in de onderhandelingen voor hun nieuwe CAO. Zonder succes. Nu zijn ze in staking.

Anton Witte, de onderhandelaar namens de werkgevers, is ondertussen lekker op vakantie. Stuur hem een e-card en steun de schoonmakers. Zij willen meer loon, reiskostenvergoeding, scholing én bovenal meer respect.

Steun de schoonmakers, stuur de e-card

YouTube voorvertoningsafbeelding
donderdag 18 februari 2010, 12.47 uur – Ger
Categorie: Actie

Op weg naar actieve donorregistratie

Bron: Op naar 2 miljoen handtekeningen

Spoeddebat en 40.000 handtekeningen

Op donderdag 18 februari vindt het spoeddebat plaats, live te volgen om 14.15 uur via www.tweedekamer.nl . Zojuist hebben we ook de 40.000 Handtekeningen gepasseerd.

Er zal een motie worden ingediend door de SP, in samenspraak met Groen Links. Aanleiding vormde de reportage van EenVandaag, d.d. 29 januari. Daarna heeft 2 Miljoen Handtekeningen een brandbrief gestuurd aan minister en kamerleden, zijn tientallen steunbetuigingen binnen gekomen vanuit de medische hoek en hebben wij twee interviews afgenomen met een transplantatiecoördinator en een intensivist van het AMC.

Lees de stelling en bekijk de films!!

(meer…)

maandag 25 januari 2010, 17.24 uur – Ger
Categorie: Actie

Wie wordt het ‘dom bontje 2009′

cvsc

Bont voor dieren:

Wie is cruel?

Bekende Nederlanders heben de afgelopen periode helaas weer een aantal bontblunders begaan. Ze droegen bont, lieten zich in de media dom uit over bont of maakten reclame voor bont. Bont voor Dieren nomineert daarom 5 BN’ers voor de titel ‘Dom Bontje 2009’. Wie verdient volgens jou deze titel?

Wie is cool?

Gelukkig zijn er veel meer VIP’s en winkels die ‘nee!’ zeggen tegen bont. Bont voor Dieren zet deze rolmodellen in de schijnwerpers. Wie krijgt de eretitel Cool? De keuze is aan jou!

Op deze site ga je naar de genomineerden en kan je stemmen

 Onderstaande video bevat beelden die niet aangenaam zijn:

YouTube voorvertoningsafbeelding
Volgende pagina »

 

januari 2018
M D W D V Z Z
« nov    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Recentste berichten

Recente reacties