Ger Wouters

Weblog
Ger Wouters

zaterdag 26 juni 2010, 8.17 uur – Ger
Categorie: Boxtel, Markt 1 Boxtel

Mijn afscheid alsnog op 1 juli

Op donderdag 22 april werd mijn afscheid als wethouder in Boxtel op het laatste moment uitgesteld omdat ik in he ziekenhuis werd opgenomen. Uitstel betekent in dit geval ook geen afstel: Overgenomen van site gemeente Boxtel:

Afscheid wethouder Ger Wouters

Ger Wouters is bijna vier jaar wethouder geweest van de gemeente Boxtel. Als wethouder sociale zaken, zorg en integratie heeft hij zich de hele periode volledig ingezet voor de gemeente Boxtel.

Op donderdag 22 april kon de receptie niet doorgaan. Nu is Ger wel in de gelegenheid om afscheid te nemen.

Gelukkig is zijn gezondheid nu zo dat de afscheidsbijeenkomst door kan gaan op donderdag 1 juli 2010 van 16.00 uur tot 17.30 uur in het restaurant van het gemeentehuis, ingang aan de Dr. Van Helvoortstraat 1. Mede namens Ger nodigen wij u van harte uit.

Burgemeester en wethouders van Boxtel
de secretaris, drs. J.K. Fraanje
de burgemeester, F.H.J.M. van Beers

dinsdag 30 maart 2010, 14.12 uur – Ger
Categorie: Boxtel, Markt 1 Boxtel

Goed nieuws voor wie ondersteuning en begeleiding heeft verloren

Bij ons (de gemeente Boxtel) zijn 66 inwoners bekend die afgelopen jaar ondersteuning en begeleiding zijn verloren. Van de landelijke overheid heeft het CIZ vorig jaar opdracht gekregen om veel minder uren te indiceren voor ondersteuning en begeleiding. Want Staatssecretaris Bussemakers wil 800 miljoen bezuinigen op de AWBZ (zij noeemt dit pakketmaatregel AWBZ).† Onder andere mensen met een beginnende dementie en met psychische problem en zizjn vaak alle ondersteuning en begeleiding afgenomen. Met alle gevolgen van dien, want dankzij de ondersteuning en begeleiding konden zij vaak nog zelfstandig functioneren. Zonder ondersteuning en begeleiding wordt dat vaak†een stuk moeilijker.

Om de mensen die ondersteuning en begeleiding moeten missen, behulpzaam te zijn, hebben we vanuit loket Wegwijs alle bij ons bekenden mensen aangeschreven. Zij krijgen het aanbod om in contact gebracht te worden met MEE, die dan kijken of de herindicatie volgens de regels der kunst is gedaan. Is dat niet zo, dan helpt MEE met het schrijven van een bezwaarschrift. Ook kijkt MEE of er in de omgeving vana deze mensen een oplossing te vinden is voor de vermindering van begeleiding en ondersteuning.

(meer…)

dinsdag 2 februari 2010, 21.45 uur – Ger
Categorie: Algemeen, Boxtel, Markt 1 Boxtel

Stookkostentoeslag voor mensen met laag inkomen

De verwachting is dat mensen dit jaar veel extra stookkosten krijgen omdat de winter streng en lang is. Door Nuon is berekend dat alleen al in december er voor ruim 45 Euro extra aan gas is gestookt.

Vandaag hebben wij besloten dat wij de mensen met een inkomen tot 120% van het minimum, de extra stookkosten gaan vergoeden. Als je een laag inkomen hebt, zijn extra uitgaven immers snel een groot probleem. Om te voorkomen dat veel mensen door de strenge winter echt in de problemen komen hebben we een eenvoudige regeling vastgesteld.

Onze sociale dienst vraagt bij RWE op of er dit stookseizoen meer gas gebruikt is. We vragen de gemiddelde gegevens op voor een gezin en voor een alleenstaande. Is er voor meer dan Ä25 aan gas gebruikt, dat krijgen alle mensen met een inkomen tot 120% van het minimum het verschil door ons bijbetaald. De Ä25 vinden wij een normaal risico, dat we niet vergoeden. Het meerdere dus wel.

(meer…)

donderdag 28 januari 2010, 18.02 uur – Ger
Categorie: Boxtel, Markt 1 Boxtel

Ouderenbeleid Boxtel

IMG_1939

Lekker druk vanmiddag in onze raadszaal. Bijna 100 deelnemers aan de conferentie ‘Ouderenbeleid Boxtel’. Dit is een initiatief van zowel de ouderen- als de professionele organisaties. (Seniorenraad, KBO’s, KSV, Delta, St Joseph, Elde Zorggroep en gemeente). Ook waren er deelnemers uit de regio.

Doel: met elkaar overleggen en daardoor ideeŽn krijgen over hoe te komen tot een vernieuwd integraal ouderenbeleid.

Ik heb de conferentie mogen openen en heb daarbij gezegd dat dit initiatief perfect aansluit op de WMO-cliŽntendagen die we dit jaar gehouden hebben. Op drie druk bezochte bijeenkomsten hebben we toen gesproken met mensen een een voorziening uit de WMO hebben. Hen hebben we gevraagd wat zij nodig hebben om op een aangename manier oud te mogen worden.

Voegen we de informatie die we toen van de mensen zelf gekregen hebben bij de informatie die we vanmiddag gekregen hebben van de organisaties en professionals, dan moeten we voldoende bouwstenen hebben om daar een prima beleid van te maken!

woensdag 27 januari 2010, 7.50 uur – Ger
Categorie: Boxtel, Markt 1 Boxtel

Rapport overhandigd

IMG_1933

Gisteren, na de raadsvergadering, overhandigde Eric van den Broek de uitslag van een onderzoek uit de Stationsbuurt aan wethouder Wim van Erp.

Wim had een voorproefje al over de mail gekregen en kon daarom tegen Eric zeggen dat hij het een gedegen onderzoek vindt en hij er zijn voordeel mee zal doen.

(meer…)

donderdag 14 januari 2010, 16.26 uur – Ger
Categorie: Cultuurhistorie, Markt 1 Boxtel, Schijndel

Inzet biomassa voor onderhoud landschap

Afgelopen jaar hebben we een quickscan laten doen naar de mogelijkheid om met snoeihout van de gemeente en uit ons buitengebied een eigen biomassacentrale op te kunnen zetten. Doel van de centrale is om een werkmaatschappij te krijgen die onderhoud gaat doen in het buitengebied, zodat we het typische populierenlandschap van De Meierij duurzaam overeind kunnen houden. Naast economische, landschappelijke en ecologische voordelen, moeten er ook sociale voordelen aan dit initiatief zitten. In de werkmaatschappij die het landschap onderhoudt en die de centrale aan de gang houdt moeten mensen die moeilijk toegang tot de arbeidsmarkt hebben een zinvolle baan kunnen vinden. Het mes moet dus aan meerdere kanten tegelijk snijden.

We hebben dit doel weer een stap dichterbij gebracht. Deze week wordt een subsidieaanvraag gedaan bij Interreg, waardoor we hopen 75% subsidie op het afrondende onderzoek binnen te halen.† Vragen over het effectief gebruik van de restwarmte (en dus ook de locatie van de centrale) en de constante aanvoer van snoeihout moeten we hierin oplossen.

Over anderhalf jaar hopen we zo ver te zijn dat met snoeihout uit het buitengebied van de regio rond Boxtel ingezet worden om ruim 2000 huishoudens van GroeneWoud-stroom te voorzien.

In het Brabants Dagblad gisteren hierover onderstaand artikel: (meer…)

dinsdag 22 december 2009, 14.53 uur – Ger
Categorie: Boxtel, Markt 1 Boxtel

Extra voor verzorgingshuizen

Onze verzorgingshuizen krijgen vanuit de WMO elk een rolstoel met duwondersteuning. Deze rolstoel die dus een stuk lichter loopt, is voor gezamelijk gebruik van de bewoners.

We hopen hiermee extra service te verlenen aan bewoners, personeel en vrijwilligers van de verzorgingshuizen

vrijdag 6 november 2009, 9.58 uur – Ger
Categorie: Boxtel, Markt 1 Boxtel

Andere insteek, maar wel met succes

We hebben dit jaar een deel van ons Wmo-budget anders besteed dan gebruikelijk. Maar we boeken er volgens mij wel veel succes mee.

Beter stoepen en paden

250.000 Euro leggen we vanuit de Wmo bij aan het beter begaanbaar maken van stoepen en wandelpaden. Daarmee bereiken we dat mensen die wat slechter ter been zijn, toch beter zelfstandig uit huis kunnen komen. Er wordt op dit moment hard gewerkt om te herstraten. Straks zullen we nog extra bankjes gaan zetten. Want behoorlijk wat mensen kunnen geen lange afstanden lopen. Een aangenaam rustpuntje is dan zeer welkom.

Netwerk van Buurtbussen wordt beter

Ook hebben we vanuit de Wmo een onderzoek opgezet om ons netwerk van buurtbussen te verbeteren. Vanuit het onderzoek is vanaf het begin contact gelegd met Arriva en met de provincie. Die zijn immers samen verantwoordelijk voor de buurtbussen. Het resultaat mag er zijn: de frequentie van de buurtbus van Sint Oedenrode via Boxtel naar Schijndel wordt groter: van een anderhalfuursdienst wordt het een uursdienst. En de route van alle drie de buurtbussen door de Boxtelse wijken woridt beter. Onze inwoners kunnen dus gemakkelijker gebruik maken van het netwerk van buurtbussen. Al deze verbeteringen gaan in met de nieuwe dienstregeling: op 13 december.
Ook hebben we vanuit de Wmo-gefinancierd, de bushokjes (abriís) verzet naar meer logische opstapplaatsen. En de toeristisch belangrijke Kleine Aarde en Groene Poort zijn vanaf half december ook met openbaar vervoer bereikbaar.

Voor iedereen

Deze verbeteringen in Boxtel hebben we gefinancierd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Met als doel om de mobiliteit van mensen die niet meer zo mobiel zijn te verbeteren. We boeken daar dus succes mee. En wat volgens mij ook goed is, is dat alle inwoners van de gemeente Boxtel er voordeel van kunnen hebben.

dinsdag 3 november 2009, 18.12 uur – Ger
Categorie: Boxtel, Markt 1 Boxtel

Tekort weggewerkt

Vandaag hebben we meegeholpen om een tekort van Ä247.000 weg te werken.†Dat is het†tekort op het renoveren van de flats†aan de Baanderherenweg. Sint Joseph heeft die flats gestript en† wil ze helemaal opnieuw opbouwen als woningen voor starters, zowel in huur als in koopgarant. Een ambitieus plan, maar met een onverantwoord tekort.

Overleg met de provincie heeft tot resultaat gehad dat die 30% van het tekort voor haar rekening wil nemen, als de gemeente er†ook 30% bijlegt en Sint Joseph de overige 40% voor haar rekening neemt.† Ons college heeft vanmorgen besloten hieraan mee te werken. Ons budget voor bestrijding van de gevolgen van de economische crisis zetten we hier voor Ä77.000 op in. We maken daarmee de spoedige doorgang van de grootschalige renovatie van deze portiekwoningen mogelijk.

Starters kunnen we zo eerder aan een woning helpen. Nuttig besteed geld, denk ik dan.

maandag 26 oktober 2009, 13.40 uur – Ger
Categorie: Boxtel, Markt 1 Boxtel

Samenwerking schuldhulpverlening gemeente en WSD

Samen met Werkvoorzieningschap De Dommel zijn onze schuldhulpverleners van ons Loket WegWijs een pilot gestart voor personeel van de sociale werkvoorziening.

(meer…)

dinsdag 6 oktober 2009, 19.33 uur – Ger
Categorie: Boxtel, Markt 1 Boxtel

Financieel spreekuur

Uitbreiding van de service van Loket WegWijs:

Gemeente Boxtel start financieel spreekuur

Vanaf maandag 12 oktober start Loket WegWijs met een wekelijks financieel spreekuur.
Boxtelaren kunnen iedere maandag tussen 14.00 en 16.00 uur, zonder afspraak, binnenlopen.
U vindt Loket WegWijs in het Liduinaziekenhuis aan Liduinahof 35 in Boxtel.

Het spreekuur is bedoeld voor mensen die het moeilijk vinden om de eindjes nog aan elkaar te knopen. Doel van het spreekuur is om samen met medewerkers van WegWijs inkomsten en uitgaven op een rijtje te zetten. Op deze manier kan de balans teruggevonden worden. Een bezoek aan het spreekuur kan ernstige financiŽle problemen voorkomen.

Als je een laag inkomen hebt, moet je heel goed letten op je uitgaven om het eind van de maand te halen. Onverwachte uitgaven zijn dan al snel een probleem. Hoe zorg je ervoor dat je de reparatie van de kapotte wasmachine kunt betalen?

En als je inkomen ineens een flink stuk is gedaald, bijvoorbeeld omdat je werkloos bent geworden, met pensioen bent gegaan of bent gescheiden, dan blijven je uitgaven vaak even hoog. Er kunnen al snel financiŽle problemen ontstaan. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de balans tussen inkomen en uitgaven weer wordt hersteld. Maar hoe doe je dat?

Deze en andere vragen kunnen tijdens het spreekuur aan de orde komen.

Medewerkers geven tijdens het spreekuur advies over de manier waarop uitgaven beperkt kunnen worden. Ook wordt informatie verstrekt over de mogelijkheden voor inkomensondersteuning. Door gebruik te maken van inkomensondersteunende regelingen, zoals huurtoeslag en zorgtoeslag, Welzijnsfonds en kwijtschelding van gemeentelijke heffingen, ontstaat meer financiŽle ruimte.

Het wordt dan gemakkelijker om zonder zorgen het einde van de maand te halen. Door op tijd inkomen en uitgaven aan te passen kunnen echte problemen in een vroeg stadium gesignaleerd en voorkomen worden. Het kost immers veel meer moeite om problemen op te lossen als er eenmaal schulden zijn ontstaan.

woensdag 16 september 2009, 7.24 uur – Ger
Categorie: Algemeen, Markt 1 Boxtel

Begroting Boxtel

Gisteren, op prinsjesdag, hebben we in Boxtel ook onze begroting voor 2010 gepresenteerd.

Hieronder wat zeken uit de begroting waarvoor ik verantwoordelijk ben:

 • In een samenwerkingsverband van gemeente met bedrijfsleven en onderwijs gaan we proberen het werken in de zorg aantrekkelijk te maken en te houden, zodat er voldoende mensen zijn die dit werk willen doen.
 • Ook hopen we komend jaar samen met ťťn of meerdere van de 11 zorgaanbieders een pilot te kunnen opzetten, waarbij de zorg dichter bij de mensen gebracht wordt (wellicht iets naar voorbeeld van buurtzorg)
 • Er is alles samen Ä35.000 extra subsidie beschikbaar om te voorkomen dat de Rots zodanig in financiŽle problemen komt dat zij moeten sluiten.
 • Samen met de gemeenschapshuizen en hun gebruikers wordt de laatste hand gelegd aan het versterking van de ontmoetingsfunctie van de gemeenschapshuizen. We hebben de komende 3 jaar Ä180.000 in de begroting opgenomen om de verbeterde ontmoetingsfunctie ook te kunnen waarmaken.
 • We houden ons minimabeleid en Wmo-beleid overeind,
 • We verwachten dat we met ons loket WegWijs te maken krijgen met meer aanvragen tot ondersteuning in vverband met de gevolgen van de crisis. Lang niet iedereen die werkloos wordt zal een bijstandsuitkering krijgen, maar de service van WegWijs met o.a. schuldhulpverlening kan wel een positieve rol spelen.
 • De verwachting is dat er meer beroep zal worden gedaan op† schuldhulpverlening. Tegelijk zijn we bezig met verbetering van deze service †onder andere door het terugdringen van de wachttijden
 • Dit jaar zijn we begonnen met verbetering van de mobiliteit voor ouderen. Komend najaar worden vele stoepen en paden verbeterd, zijn opstapplaatsen voor de buurtbus verbeterd. Daarnaast zijn we in de afrondende fase van een onderzoek om het buurtbusnet in Boxtel te verbeteren. Als dit mogelijk is, willen we hier als gemeente ook in investeren.
 • We zijn bezig met de opzet van een project om ouderen die een Ďniet pluisgevoelí hebben beter te kunnen ondersteunen. Ervaring leert dat het begin van een dementieproces vaak tot de grootste spanningen en problemen in een gezin leidt
 • Dit jaar zijn we begonnen met uitvoering van het speelruimteplan. Zwaartepunt zijn de wijken Oost en Selissenwal, de uitvoeringsplannen zijn vrijwel gereed. Komend jaar wordt het verbeteren van de speelmogelijkheden voor onze jeugd doorgezet, waarmee we ook de mogelijkheden tot ontmoeting in de wijken sterk verbeteren
 • De structuurvisie Selissenwal hopen we dit jaar af te ronden, zodat de uitvoering komende jaren kan worden doorgezet in de gewenste richting (we doen het voor de huidige bewoners). In Oost wordt binnenkort het wijkontwikkelingsplan gepresenteerd, zodat in 2010 met de uitvoering kan worden begonnen. En het dorpsontwikkelingsplan Liempde hopen we begin 2010 af te ronden
 • We stellen een gemeentelijk archeologiebeleid op, waarbij wordt samengewerkt met o.a. de Boxtelse heemkundeverenigingen zodat we ook gebruik kunnen maken van kennis buiten het gemeentehuis.
 • Het project veldpoorten met toponiem (veldnaam) wordt uitgevoerd, ook hierin speelt de heemkundekring een rol, net als het VMBO, waarvan leerlingen meehelpen bij het maken van de veldpoorten
Volgende pagina »

 

januari 2018
M D W D V Z Z
« nov    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Recentste berichten

Recente reacties