Ger Wouters

Weblog
Ger Wouters

dinsdag 20 juli 2010, 8.58 uur – Ger
Categorie: Markt 20 Schijndel, Schijndel

Dossier 2010: bezuinigingen

Ik zag net op de ssite van SP-Schijndel dat er een nieuw dossier op staat: 2010 Bezuinigingen.

Het eerste debat in de raad over de bezuinigingen is afgelopen donderdaag pas geweest, en nu al een dossier op de site met daarin wat pittige artikelen.

Dat belooft nog wat!

vrijdag 25 juni 2010, 9.03 uur – Ger
Categorie: Algemeen, Markt 20 Schijndel, Mijn mening, Schijndel

SP moet leuren met cadeau van 30.000 EURO

Op 31 augustus van het vorig jaar op heeft het bestuur van SP-Schijndel aangeboden €30,000 aan de gemeente beschikbaar te stellen voor de inrichting van 3 plekken, zodat kinderen daar avontuurlijk kunnen spelen.

Avontuurlijk spelen is toevoeging op huidig aanbod

Het bestuur van de SP had verwacht dat het gemeentebestuur snel zou ingaan op haar aanbod. Avontuurlijk spelen is immers een van de vormen van spelen die nog niet gerealiseerd zijn vanuit het jarenoude speelruimteplan. Niets is minder waar. Terwijl voor ieder duidelijk moet zijn dat avontuurlijk spelen iets toevoegt aan de speelplekjes die wel zijn gerealiseerd.

De enige keren dat burgemeester en wethouder iets hebben laten weten over het aanbod, was nadat de SP zelf op een reactie had aangedrongen. Blijkbaar ervaart het gemeentebestuur van Schijndel een gift aan de kinderen van Schijndel als iets enorm lastigs dat zij zich niet door de strot laat duwen. Door niet te reageren maakt het gemeentebestuur duidelijk dat zij niets ziet in dit cadeau aan Schijndelse kinderen

Zelfde ervaring met grote speeltuin

Eerder heeft de Stichting Schijndelse Speeltuin een zelfde ervaring opgedaan. De Stichting Schijndelse Speeltuin wilde voor de Schijndelse kinderen, ouders en grootouders. Toen, ook steeds na aandrang vanuit de SP en vanuit de publieke opinie, beloofde verantwoordelijk wethouder Roozendaal van alles en nog wat. Hij beloofde en beloofde, maar deed niets.

Hoe wordt herhaling voorkomen?

Om herhaling van zetten te voorkomen heeft het afdelingsbestuur weer een brief gestuurd naar burgemeester en wethouders, waarin zij aandringt op een reactie nog voor het begin van deze zomervakantie.

Zelf was ik niet bij de bestuursvergadering waar dit is besproken. Maar ik hoop wel dat het afdelingsbestuur consequenties gaat verbinden aan niet reageren door burgemeester en wethouder. Want het is meer dan te gek voor woorden dat je meer dan 1 jaar moet leuren om een cadeau aan de Schijndelse kinderen te kunnen geven. Niet dat de kinderen daarvan slachtoffer moeten worden, maar wel een gemeentebestuur dat zich zo arrogant gedraagt dat zij zich van niets en niemand iets aantrekt. En desnoods moeten burgemeester en wethouders maar uitleggen aan de kinderen dat zij het zo druk hebben met niets doen, dat het accepteren van 3 avontuurlijke speelplekken nog te veel moeite voor hen is.

Hieronder de letterlijke tekst van de brief d.d. 21-06-2010, van het SP-afdelingsbestuur aan burgemeester en wethouders

Aan het college van B&W
Markt 20
Schijndel

Schijndel 21 juni 2010

Betreft: Avontuurlijke Speelplekken

Geacht college,

Op 31 augustus 2009 heeft het afdelingsbestuur van de SP aan U een cadeau aangeboden voor de Schijndelse kinderen. Met onze bijdrage van 30.000 euro is het volgens uw eigen ambtelijk apparaat mogelijk om in Schijndel tenminste drie Avontuurlijke Speelplekken te realiseren. Drie speelplekken waar kinderen vanuit de woonwijk kunnen spelen. Drie speelplekken die ook kunnen dienen als extra ontmoetingsplek voor de wijk, zodat de sociale cohesie erdoor wordt versterkt.

We zijn inmiddels bijna 10 maanden verder. En wordt het nu de derde keer dat wij u moeten vragen of u ons aanbod gaat accepteren. De eerste keer laat u weten dat eerst het speelruimteplan wordt geëvalueerd. Eind december 2009 verwacht u antwoord te kunnen geven. Niet dus. Na onze tweede brief laat u op 22 februari weten dat de evaluatie is vertraagd. U verwacht in april de evaluatie af te ronden. Inmiddels is het nu half juni geweest en nog steeds geen taal of teken van uw kant.

Namens het afdelingsbestuur vraag ik u nu voor de derde keer of u ons aanbod gaat accepteren. Wel moet mij van het hart dat u tot nu toe wel op een heel bijzondere manier omgaat met een aanbod om het avontuurlijk buitenspelen voor kinderen mogelijk te maken. U hebt nu bijna een jaar nodig om ja of nee te kunnen zeggen. Terwijl de speelplekken vorig jaar al aangelegd hadden kunnen zijn en de kinderen er al plezier van hadden kunnen hebben.

Tot slot wil het afdelingsbestuur uw antwoord graag nog voor de zomervakantie van dit jaar hebben. Wanneer u ons aanbod afwijst, zullen wij voor het gereserveerde bedrag een andere bestemming zoeken.

Namens het bestuur van de SP afdeling Schijndel,

Tonnie Wouters (voorzitter) Tom Liebrecht ((penningmeester)

zie ook: dossier spelen

/hr

woensdag 2 juni 2010, 12.31 uur – Ger
Categorie: Markt 20 Schijndel, Over Ger

De burgemeester bedankt voor de snelle actie

Vanmorgen ben ik met Tonnie en Janneke het dorp in gewandeld. Heerlijk om op zo’n mooie dag buiten te kunnen komen!

De tijdelijke vervanging is al ingegaan

Een van de doelen was het gemeentehuis. Ik heb er een brief afgegeven voor de burgemeester. In deze brief bedank ik hem voor de snelle reactie op mijn verzoek om wegens ziekte tijdelijk vervangen te kunnen worden als lid van de gemeenteraad. De tijdelijke vervanging is al ingegaan.

vergoedingen als raadslid gaan tijdens vervanging door…

In de schriftelijke reactie op mijn verzoek stond ook een passage opgenomen over hoe het wettelijk geregeld is als een raadslid zich wegens ziekte tijdelijk moet laten vervangen. De vervanger (bij mij is dit Erma) krijgt gedurende de periode dat zij mij vervangt uiteraard een vergoeding voor werkzaamheden zoals een raadslid die krijgt. Zij krijgt ook de onkostenvergoeding die een raadslid krijgt.

Maar de wettelijke regeling gaat verder: ook het raadslid dat vervangen wordt krijgt de volledige vergoeding voor de werkzaamheden als raadslid en 80% van de onkostenvergoeding gaat ook gewoon door tijdens de periode dat ik vervangen ben.

Hier wil ik geen gebruik van maken…

Ik heb even nagedacht over deze (wettelijke) regeling en vind dat die niet bij mij past. In de brief waarin ik de burgemeester bedank voor de snelle vervanging, schrijf ik ook dat ik gedurende de tijd dat ik vervangen word afzie van de vergoeding die ik kan krijgen als raadslid en ook afzie van het recht op onkostenvergoeding. Het past mij echt niet om een vergoeding voor werkzaamheden te krijgen, terwijl ik die niet verricht. Dit principe vind ik voor mezelf veel belangrijke dan de euro’s die ik zou kunnen krijgen. Bovendoen bespaart het de gemeenschap een leuk bedrag dat ongetwijfeld veel nuttiger kan worden ingezet. En ik krijg achteraf geen probleem met mezelf omdat ik een vergoeding voor werkzaamheden heb aangenomen terwijl ik te ziek was om dit werk te doen.


vrijdag 9 april 2010, 9.52 uur – Ger
Categorie: Markt 20 Schijndel, Schijndel

Wethouders worden door eigen fracties niet vertrouwd

Gisteren zijn de nieuwe wethouders gekozen door de raad. Nieuwe wethouders? Nee hoor: PvdA, CDA en Dorp/ABS hebben besloten om de verkiezingsuislag naast zich neer te leggen door alles bij het oude te laten.

Toch deed zich iets opmerkelijks voor: de fracties van CDA, Dorp/ABS en PvdA hebben blijkbaar zzo weinig vertrouwen in hun eigen wethouders, dat zij een motie indienden, waarin zij de wethouders opdracht gaven om het coalitieakkoord uit te voeren. Zij vertouwen hun eigen wethouders blijkbaar niet voldoende om er zo van uit te gaan dat die het akkoord dat zij zelf gesloten hebben ook loyaal uit te voeren.

IK hoorde Ruud Merks gisterenavond in de raad zachtjes zeggen (ik zit naast Ruud),  dat je de motie die door de coaltiepartijen is ingediend, niet anders kunt zien dan als een motie van wantrouwen in de eigen wethouders.

Alles overziend, denk ik dat Ruud daarmee de spijker precies op zijn kop slaat!

vrijdag 12 maart 2010, 15.00 uur – Ger
Categorie: Markt 20 Schijndel, Schijndel, Verkiezingen 2010

Interview na installatie

Nadat ik gisteren als lid van de Schijndelse gemeenteraad was geďnstalleerd, heeft TV-Schijndel een interview met mij gemaakt: Hier ga je naar deze video

Uiteraard kwam de coalitievorming ter sprake

donderdag 23 april 2009, 20.07 uur – Ger
Categorie: Markt 20 Schijndel, Schijndel

Ook extra sociale woningen Schijndel?

Gisteren schreef ik dat onze gemeenteraad in Boxtel besloten heeft extra sociale woningen te bouwen.

Tonnie gaat vanavond een vergelijkbaar voorstel in Schijndel doen. Ik ben benieuwd op het sociaal hart in mijn woonplaats even hard klopt als in de gemeente waar ik mag werken. Over enkele uurtjes weet ik het…

vrijdag 5 december 2008, 7.28 uur – Ger
Categorie: Algemeen, Markt 20 Schijndel

Sinterklaas

Ik ben Sinterklaas niet (Kinderen voor Kinderen)

YouTube voorvertoningsafbeelding
dinsdag 28 oktober 2008, 17.52 uur – Ger
Categorie: Algemeen, Markt 20 Schijndel, Mijn mening, vakantie

Bezuinigen of afschuiven?

Uit AD.nl:

160.000 ouderen en zieken krijgen herkeuring

DEN HAAG – Ruim 160.000 ouderen en gehandicapten die nu nog begeleiding hebben in de thuiszorg, worden volgend jaar opgeroepen voor een herkeuring.
Deze mega-operatie is er op gericht om te bezien wie er recht houdt op die vorm van thuishulp.

Daarnaast raken al zo’n 60.000 mensen hun hulp volgend jaar automatisch kwijt, omdat de regels om ervoor in aanmerking te komen worden aangescherpt. De verwachting is dat vooral jongeren met gedragsproblemen hun hulp verliezen. Zij moeten meer door hun ouders of door school worden geholpen.

Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid over de gevolgen van de bezuinigingen op de AWBZ. Uit die volksverzekering wordt onverzekerbare zorg betaald, zoals hulp aan dementerende ouderen.

De kosten van de AWBZ stijgen explosief. Het kabinet wil vanaf 1 januari 2009 gaan besparen op de begeleiding. Dat moet 800 miljoen euro opleveren.

Het Rijk wil dus 800 miljoen bezuinigen op opvang en begeleiding in de AWBZ. Om vervolgens de uitgeklede opvang en begeleiding op het bordje van de gemeenten te gooien. Dit is bezuinigingen op zijn Haags! Maar je kunt het beter afschuiven van kosten noemen.

Deze afschuif-bezuiniging treft onder andere dementerende ouderen, mensen met psychische problemen, jongeren in de problemen en jonge moeders die hun net veranderde gezin niet op orde kunnen krijgen.

Schaam je, dat je bezuinigt op de per definitie zwakste mensen in de samenleving!

maandag 13 oktober 2008, 18.00 uur – Ger
Categorie: Algemeen, De SPartij, Markt 20 Schijndel

Politieke ommekeer in Brabant

Nico Heijmans

Nico Heijmans

Op Omroep Brabant, in het programma Witte Geit (politieke ommekeer), doet Nico Heijmans de aankondiging dat hij de nieuwe commissaris van de koningin wil worden.

Dat wordt een echt politieke ommekeer!

maandag 29 september 2008, 16.06 uur – Ger
Categorie: Algemeen, Markt 20 Schijndel, Mijn mening, Schijndel

Harry Potteravond en sprookjesmiddag in Speelkas

klik met de muis op de poster,d an wordt die vergroot

klik met de muis op de poster, dan wordt die vergroot

19 Oktober is er in de speelkas een Harry Potteravond. En zondag 26 oktober een sprookjesmiddag.

zondag 21 september 2008, 7.07 uur – Ger
Categorie: Algemeen, Markt 20 Schijndel

Minder stroom met extra bier in de koelkast

Bierdrinkers zijn goed op weg om zichzelf te kietelen door meer bier in de koelkast te leggen. Tegelijk besparen zij zichzelf daarmee een extra hoge stroomrekening en bewijzen zij het milieu een goede dienst.

De opdracht lijkt dus duidelijk en is wetenschappelijk onderbouwd. Heronder een deel van het artikel uit de NRC(meer…)

zaterdag 10 november 2007, 9.59 uur – Ger
Categorie: De SPartij, Markt 20 Schijndel

Dossier 2007-2008

Om je te helpen als je op de hoogte wilt zijn van de inbreng van de Schijndelse SP over de begroting en het beleid voor 2008 heeft de afdeling op haar site een dossier gemaakt.

Als je op een herfstige zaterdag weinig beters te doen hebt: dossier 2007-2008

Volgende pagina »

 

januari 2018
M D W D V Z Z
« nov    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Recentste berichten

Recente reacties